Med programmerne fra Microsoft løses mange opgaver på kontoret i dagens Danmark.
Der skrives breve, referater, følgesedler og rapporter i Word. Der udformes budgetter, lister og behandling af økonomidata i Excel. Og Outlook er det foretrukne program for danske virksomheder.
Men…. mange brugere kender desværre kun til et fåtal af de mange funktioner der er i programmerne.
Funktioner der ville kunne gøre arbejdsdagen meget lettere for medarbejderne, og sikre et bedre resultat med større ensartethed og højere kvalitet for virksomheden.

Der er mange gode grunde til at overveje hvordan du med få midler kan få mere ud af dine kontorprogrammer. Og – du kan få ganske overraskende forbedringer for ganske få midler.

De fleste medarbejdere der idag bruger disse programmer er “selvuddannede”, har lært sig selv det de skal bruge – og har måske lært af nogle “tricks” af sidemanden…..
Med en tilpasset uddannelse i de primære programmer vil resultatet blive langt bedre, og den enkelte medarbejder vil føle sig meget mere sikker i brugen af programmerne.

Bestil et uforpligtende besøg, og lad os sammen kigge på hvordan I idag bruger programmerne, og hvilke opgaver I skal løse.
Så kan I få en tilpasset uddannelse der kan gennemføres i Jeres egne lokaler – uden at nogen skal sendes afsted på kursus

 

Mand ved skærm